Taşındım! Yeni adresim: http://nanoturkiye.net

25 Şubat 2008 Pazartesi

IBM Atomu Hareket Ettirmek İçin Gerekli Kuvveti Hesapladı


IBM bilim adamları Regensburg Üniversitesi ile beraber bir yüzeyde bir atomu hareket ettirebilmek için gerekli kuvveti hesaplayabildi. Bu buluş nanoaygıtların geliştirilmesi için çok önemli. Araştırma 22 şubat 2008'de Science dergisinde yayınlandı. Ülkemizde bu konuda Ahmet Oral çalışma yapıyordu.

Bundan 20 yıl önce IBM Almaden Araştırma Merkezinde San Jose, Silikon Vadisinde yüksek teknolojili aletlerle küçük bir laboratuvarda insanlığın ilk küçük yapılarını oluşturdu. 29 Eylül 1989'da atomik düzeyde atomları hareket ettirebileceğimizi Ksenon atomları ile Nikel yüzeye IBM kelimesini yazarak göstermiş oldu. Bu Wright Kardeşlerin ilk uçuş denemesi gibi bir olay.

Şimdi de aynı laboratuvarda araştırmacılar atomları hareket ettirmek için gerekli kuvvetleri hesapladılar.

Gelecekte nanoteknolojiyi yapabilmek için bu bilgi çok önemli. Bundan on yıllar önce mühendisler, büyük yapılar yapabilmek için inşaat bilgisi öğrendiler. Değişik malzemelerin kuvvetliliğini ölçmeden, bir çok kuvvetin ilişkisini bilmeden günümüzde köprü inşa etmek imkansız olacaktı. Nanoteknolojide durmasını istediğiniz bölgeleri "yapışkan" atomlardan, hareket etmesini istediğimiz bölgeleri zayıf atomlardan yapmalıyız.

Makalede kobalt atomunun pürüzsüz platinyum yüzeyde hareket ettirmek için 210 pikonewton kuvvet gerekli olduğunu, ama kobalt atomunu bakır bir yüzeyde hareket ettirmenin 17 pikonewton olduğunu belirtmişler.

Aygıtları bir kaç atom büyüklüğüne düşürmek radikal tasarım değişikliklerini ve imalat yöntemlerini gerektiriyor. Kuvveti hesaplayabilmek nanoaygıt üretimine yeni bir bakış getirecek.

Makalede, bilim adamları çok hassas Atomik Kuvvet Mikroskobu kullanarak bir atomu ya da molekülü hareket ettirebilmek gerekli kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü de hesaplayabildiler. Araştırmacılar kuvvetin yüzey malzemesine bağlı olduğunu, hatta atom yerine molekül hareket ettirmenin kuvvetlerinin farklı olduğunu buldular.

IBM bir sonraki amacı atom atom bilgisayar işlemcisi üretmek. Çünkü günümüz teknolojisi artık sınıra ulaştı ve eğer yeni yöntemler bulunmazsa bilgisayar gelişimi yavaşlayabilir.

Bu da olayı açıklayan bir video:

 

Yukarı