Taşındım! Yeni adresim: http://nanoturkiye.net

22 Şubat 2008 Cuma

NANO 101 - Nanoteknoloji Nedir?

Bu yazının yeni sürümü için tıklayın.

Nanoteknoloji - 1-100 nm arasındaki boyutlarda malzemelerin özelliklerini inceleyip, anlama ve kontrol edebilme, sonra da bu teknolojiyi kullanan alet edevatlar geliştirmektir. Nanoteknoloji terimi ilk defa Norio Taniguchi tarafından kullanılmıştır.

Bu bilim dalı disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Disiplinden kasıt bir başka bilim dalıdır. Yani bir çok bilim dalının birleşerek, birbirine destek vererek, yukarıdaki tanıma uygun araştırma geliştirme yapmasıdır. Bu bilim dalları fizik, malzeme bilimi, robotik, kimya, biyoloji, makina mühendisliği, elektrik mühendisliği ve bunların alt dalları olabilir. Nanoteknoloji şimdiki bilim dallarının nanoseviyeye inerek orada araştırma yapması olarak da görülebilir.

Yalnız nanoteknolojinin amacı şimdiki teknolojiyi nanoseviyeye indirmeye çalışmak değil, mikrodüzeyde beceremediğimiz işleri nanoseviyede başarabilmek için uğraşmak. Yani bir su molekülünün özelliklerini ortaya çıkarmak nanoteknoloji değildir. Suyun o düzeyde makro düzeyde olmayan özelliklerini bulmak ve kontrol etmek nanoteknolojidir.

Nanoteknolojide 2 temel anlayış vardır: Biri aşağıdan yukarı inşa, diğeri yukarıdan aşağıya inşa. Aşağıdan yukarı inşaada malzemeler ve aygıtlar, moleküler düzeydeki bileşenlerinden kimyasal yollarla otomatik olarak oluşturur. Yukarıdan aşağıya inşa ise büyük haldeki malzemeleri küçülterek ürün üretmektir. Günümüzde de inşaaların çoğu bu yöntemle yapılmaktadır.

Nanoteknolojide kullanılan aletlerden en yaygın olanları atomik kuvvet mikroskobu, taramalı tünelleme mikroskobudur. Elektron demeti litografyası, moleküler hüzme epitaksisi de nanomalzemeleri manipüle etmeye elverişli hale getiriyor ve bu sayede alışılmamış özellikleri gözlemleyebiliyoruz.

Nanoteknolojik ürünlere örnek olarak moleküler yapıya sahip polimerler, yeni bilgisayar çipi tasarımı, bronzlaşmama losyonu, kozmetik, ilaç taşıması verilebilir. Nanoteknolojik ürünlere göz atmak istiyorsanız tıklayın.

Her teknolojide olduğu gibi nanoteknolojinin muhtemel zararları vardır. Nanoseviyede malzemelerin tek başlarına ya da başka atom grupları ile beraber iken nasıl davrandıklarını bilinmemektedir. Normalde zararsız diye bildiğimiz bir malzeme, nanoseviyede hiç beklenmedik şekilde davranabilir. Mesela bazı karbon nanotüplerin asbest gibi davrandıkları, nanogümüşün bakterileri öldürdüğü bulgulardan sadece birkaçıdır. O yüzden nanoteknoloji çok bilinçli bir şekilde geliştirilmelidir. En son ABD'de PEN kurumu Obama hükümetine yeni bir yol planı sundu.

---------------------------------------------------
Milyarda Bir Lira!

Hüseyin Avni Öktem hoca Kayserili işadamlarına nanoteknolojiyi anlatmaya çalışıyormuş. İşte bu oda bir hücre olsa, odadaki kalem şu kadar nanometre olur; nanometre işte bu kadar küçük bir boyut vs. gibi karşılaştırmalar yaparak nanodünyayı anlatmaya çalışmış. Kayserili işadamı bir şey anlamadığını söylemiş. Yanındaki hoca da "Hocam Kayseriliye para cinsinden anlatacaksın meseleleri. Nanoteknoloji milyarda bir liradır" demiş. İşadamı da "Tamam o zaman, çok önemli bir şey bu. Hemen yatırım yapalım." demiş. [Kayserililere bir laf atma söz konusu değildir.]

 

Yukarı