Taşındım! Yeni adresim: http://nanoturkiye.net

17 Nisan 2008 Perşembe

Daha Hızlı Atomik Kuvvet Mikroskopları

Yazıyı okumadan önce Atomik Kuvvet Mikroskopları (AKM) hakkında bilgi almak istiyorsanız buyurun.


AKM'ler kullanılarak malzemelerin sadece topografik görüntüleri ortaya çıkarılabiliyordu. Yeni üretilen zarlar sayesinde topografik görüntü dışında, malzemelerin yapışma, sertlik, elastiklik ve akışkanlığı da ölçülebiliyor.FIRAT adlı yeni sistemi Levent Değertekin, Georgia Tech Makina Mühendisliği George W. Woodruff Okulu profesörü, üretti. "Ürettiğimiz sivri uçlar piyasadaki AKM'lere direk takılabiliyor ve kullanılan manivelalardan 50 kat daha hızlı görüntü toplayabiliyor." dedi Değertekin. Yandaki resimde bu hız farkını görebiliyoruz. Üstteki resim FIRAT ile oluşturulmuş, alttaki ise şimdiki sistemle. İki görüntü de 4 saniye sonra çekilmiş, FIRAT 256 satırlık görüntüyü bitirirken, diğer sistem anca 4 satırlık bir görüntü oluşturabilmiş.

Sistem zar ile sivri ucu hareket ettiren elektrod arasındaki elektrostatik kuvveti kullanıyor. Araştırma takımında Güçlü Onaran ve Hamdi Torun'da var. Onlar da Georgia Tech Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği mezunları.


Ürünün detayları ve biyolojik uygulamaları American Physical Society Mart buluşmasında anlatıldı. Araştırma National Institutes of Health ve National Science Foundation tarafından desteklendi.

Yeni sistemin detayları ise şöyle: Şimdiki sistemlerde manivelanın yerini davul zarına benzer bir zar alıyor. Bu zardan ise bir sivri uç çıkıyor. Bu sivri uç ile yüzey taranıyor. Bir tarama modunda, sivri uç yüzeye tıklatıyor, alet sivri ucun konumu, ona etki eden kuvvetler, malzemenin şekli, ne kadar sert ve yapışkan olduğu hakkında bilgi topluyor. Yüzeyi tek bir manivela ile taramaktansa, zar ile aynı anda binlerce ölçüm yapılıyor ve süreç hızlanıyor.


Araştırmacılar, Nanotechnology dergisinin 27 Şubat'taki sayısında, FIRAT'ı 3 polimer ve silikon sübstratı üzerinde deneyerek, malzemeler hakkında elastiklik, yüzey enerjisi ve yapışma özelllikleri hakkında bilgi toplamaları hakkında makale yayınladılar.

FIRAT sivri uçları sıvı ortamda da kullanılabiliyor. Cheng Zhu ile beraber, Değertekin sivri ucunu biyolojik moleküller arasındaki kuvveti hesaplamada da kullandı.

Levent Değertekini yapmış olduğu bu buluştan dolayı tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Bulduğu sisteme Türkçe isim vermesi ise çok hoşuma gitti.

Kaynak: 1

 

Yukarı