Taşındım! Yeni adresim: http://nanoturkiye.net

15 Nisan 2008 Salı

NANO 101 - Karbon Nanotüpler - 3

Karbon Nanotüplerin Özellikleri

Kimyasal ve Fiziksel
-Bağ tipi polar olmadığı için, nanotüpler suda çözünemezler.
-Genellikle kimyasal müdahaleler olmadığı sürece bir çözücüde çözünemezler.
- TKKN'ler toluen, dimetil formamit ve tetrahidrofuran gibi organik çözücüler ile kararlı çözeltiler oluşturabilir.
-Vakuumda 1500 dereceye kadar kararlı halde durabilirler, açık havada ise 750 dereceye kadar.
-Yüzey alanı-hacim oranı yüksektir.

Elektronik
Grafin simetrik ve kendine has elektronik yapısı olduğu için, nanotüpün yapısı elektrik özelliklerini etkiler. (n,m) nanotüpünde if n − m sayısı 3'ün katı ise nanotüp iletkendir, diğer durumlarda ise yarıiletkendir. O yüzden tüm koltuk nanotüpleri (n=m) metaliktir. (5,0), (6,4), (9,1), vb. yarıiletkendir.Mekanik
- Nanotüpleri bükebilirsiniz, halka haline getirebilirsiniz. (yandaki resim)
- Sıkıştırıldıkları zaman, tekrar eski haline dönerler.
- Aşırı sıkıştırılmada bükülme kalıcı olur.
- Gerilme direncine açısından en sert malzemelerdir. Sebebi ise karbon atomları arasındaki sp² bağıdır.
- Aşırı çekilmede ise plastik bozulma görülür.

Kinetik

- ÇKKN'lerde içerideki nanotüp neredeyse sürtünme olmadan etrafında dönebilir. Bu özellikten en küçük motor yapımında faydalanılmıştır. (1)

Termal
- Tüm nanotüplerin çok iyi ısı iletkeni oldukları düşünülüyor. Nanotüplerin oda sıcaklığında 6000W·m−1·K−1 ısı taşıması bekleniyor. Bu sayı pek bir şey ifade etmiyor olabilir, o zaman şöyle bir karşılaştırma yapalım. En iyi ısı iletkenlerden kabul edilen bakır'da bu sayı 385 W·m−1·K−1.


Kaynak: 1 , 2

 

Yukarı