Taşındım! Yeni adresim: http://nanoturkiye.net

9 Mayıs 2008 Cuma

Nanotelleri Silikon Üzerine Dizmede Yeni Yöntem

Harvard Üniversitesi, Almanya'da bulunan Jena, Gottingen ve Bremen üniversiteleri ile işbirliği sonucunda ileride birçok ticari üründe kullanılabilecek nanotel içeren fotonik ve elektronik tümleşik devre üretimi yöntemi geliştirdiler.

Yarıiletken nanoteller ucuz kimyasal yöntemlerle kontrolsüz bir biçimde üretilebiliyor. İşin zor kısmı, nanotelleri kontrol ederek fonksiyonlu bir devre yapmak. Araştırmacılar, silikon tümleşik devre yapımında kullanılan "spin-on glass" yöntemi ve fotolitografyayı birleştirerek, nanotelleri silikon üzerine entegre eden düşük masraflı, yüksek miktarda tekrar tekrar üretim yapmayı sağlayan yöntemi gösterdiler.

Üretim yöntemi nanotellerin geometrik dizilişine bağlı olmadığı için, diğer nanotel birleştirme ve dizme yöntemleri ile birleştirilebilir. Araştırmacılar, yapılacak bu birleşmenin kuvvetli fotonik devreleri yapabilmemizi sağlayacağını düşünüyor.

Şimdi aygıtın çalışma prensibini açıklayalım. Nanotel yüksek iletkenliğe sahip sübstrat ve metalik sübstrat arasına sıkıştırılmış. Kısa devre oluşumunu engellemek içinse iki sübstrat arasına "spin-on glass" koyulmuş. Nanotel uzunluğu boyunca akım geçirilebiliyor. Böylece aygıt, LED olarak kullanılabiliyor. LED'in rengi kullanılan nanotele bağlı. Araştırmacılar, silikon üzerine dizilmiş ZnO nanotelleri kullanarak yüzlerce morotesi LED üretmiş.

Araştırmacılar buluşları için patent başvurusunda bulundu.

Makale Nano Letters dergisinde yayınlandı.

Kaynak: 1

Not: spin-on glass'ın Türkçe'sini bilen biri benimle paylaşabilir mi? Türkçe olmayan kelime kullanmak istemiyorum. Teşekkürler.

 

Yukarı