Taşındım! Yeni adresim: http://nanoturkiye.net

28 Haziran 2008 Cumartesi

NANO 101 - Kuantum Noktacıkları - 2

Kuantum Noktacıklarının Üretim Yöntemleri

Kolloidal üretim
Kolloidal yarıiletken kristaller diğer kimyasal süreçlerde olduğu gibi çözünmüş öncül bileşiklerden üretilirler. Kolloidal kuantum noktacıklarının üretimi 3 bileşenden oluşur: öncül maddeler, organik yüzey gerilim artırıcılar ve çözücüler. Reaksiyonlar daha yüksek sıcaklıklarda gerçekleşirse, öncül maddeler monomerlere dönüşür. Monomerler yeterli yüksek aşırıdoygunluğa ulaştıkları zaman, çekirdeklenme sebebiyle nanokristaller oluşur. Nanokristal üretimi için gerekli optimum şartları belirlemede ortam sıcaklığı çok önemli bir faktördür. Atomların yer değiştirmesine yetecek kadar yüksek, kristal büyümesini devam ettirecek kadar düşük olmalıdır. Diğer önemli bir faktör ise monomer konsantrasyonudur. Yüksek monomer konsantrasyonunda kritik büyüklük [kristallerin ne küçüldüğü ne de büyüdüğü büyüklük] küçüktür, böylece eşit büyüklükte parçacıklar oluşur. Bunun sebebi ise küçük parçacıkların, büyük parçacıklardan daha hızlı büyümesidir. Optimum monomer konsantrasyonunda oluşan kristaller, kritik boyuttan biraz büyüktür. Monomer konsantrayonu azaltıldığı zaman, kritik boyut, oluşan parçacıklardan büyük olur ve bunun sonucunda daha büyük parçacıklar oluşmaya başlar. Kadmiyum selenit, kadmiyum sülfit ve indiyum fosfat kolloidal yöntemle üretilen nanokristallerden bazılarıdır. Kolloidal yöntem şu ana kadar geliştirilmiş en ucuz nanokristal üretim yöntemidir.

Kaynak: 1

 

Yukarı