Taşındım! Yeni adresim: http://nanoturkiye.net

9 Haziran 2008 Pazartesi

OECD Nanomalzeme Güvenlik Testi Programı

OECD� 2006 yılında İmal Edilmiş Nanomalzemeler ile ilgili bir çalışma birimi kurdu. Bu birimin amacı ülkelerin nanomalzemeler üzerinde yaptıkları güvenlik testlerinin sonuçlarını paylaşmak. Çalışma grubun 100'den fazla araştırmacıdan oluşuyor.

Projenin iki aşamada bitmesi planlanmıştı. İlk aşamada yakın zamanda ticari ürünlerde kullanılabilecek ürünlerin listesi çıkarılacak, ikinci aşamada ise bu malzemelerin insan sağlığı ve çevreye olan etkisi araştırılacak.

OECD birinci aşamayı bitirdi ve ikinci aşamaya grubun Kasım 2008'de yapacağı 3. Toplantıda geçilecek.

Grubun ilk aşamada seçtiği ve üzerinde araştırma yapacağı nanomalzemeler ise şunlar:

 1. Fullerenler (C60)
 2. Tek Katmanlı Karbon Nanotüpler (TKKN)
 3. Çok Katmanlı Karbon Nanotüpler (ÇKKN)
 4. Gümüş Nanoparçacıklar
 5. Demir Nanoparçacıklar
 6. İs Karası
 7. Titanyum Dioksit
 8. Alüminyum Oksit
 9. Seryum Oksit
 10. Çinko Oksit
 11. Silikon Dioksit
 12. Polistiren
 13. Dendronlar
 14. Nanokiller
Peki nanomalzemelerin hangi özellikleri araştırılacak:

Nanomalzeme Hakkında Bilgi:
• Nanomalzeme İsmi
• CAS Numarası
• Formulü/Moleküler Yapısı
• Test edilen nanomalzemenin içeriği (sağlık derecesi, içindeki diğer malzemeler)
• Temel morfoloji
• Temel yüzey kimyası
• Temel ticari uygulamalar
• Bilinen katalitik aktivitesi
• Üretim yolları

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler, Malzeme Karakterizasyonu:
• Yığışım/Toplanma
• Çözünürlük
• Kristal durum
• Kristalit büyüklüğü
• Tanıtıcı TTM resimleri
• Parçacık büyüklüğü dağılımı
• Yüzey alanı
• Yüzey yükü
• Fotokatalitik aktiviteler
• Boşluk yoğunluğu
• Gözeneklilik
• Redoks potansiyeli
• Radikal olşuturma potansiyeli
• Diğer bilgiler

Çevre ile İlgili:
• Ayrışabilirlik
• Simülasyon testleri [su,toprak, tortu, lağım suyunda]
• Hidroliz
• Emme, geri verme
• Diğer bilgiler

Çevre Zehir Bilimi:
• Derin deniz türlerine etkiler (uzun vade/ kısa vade)
• Tortudaki canlı türlerine etkiler (uzun vade/ kısa vade)
• Topraktaki canlı türlerine etkiler (uzun vade/ kısa vade)
• Karadaki canlı türlerine etkiler (uzun vade/ kısa vade)
• Mikroorganizmalara etkiler
• Diğer bilgiler

Memeli Zehir Bilimi:
• Farmakokinetik
• Akut zehirlilik
• Maddenin tekrar alınması durumunda zehirlilik
• Kronik zehirlilik
• Genetik zehirlilik
• Diğer bilgiler

Malzeme Güvenliği:
• Ateş alabilme
• Patlayabilme
• Uyumsuzluk

Kaynak: 1

 

Yukarı