Taşındım! Yeni adresim: http://nanoturkiye.net

12 Aralık 2008 Cuma

Din Nanoteknolojiden Sakındırıyor Mu?

BBC'de 8 Aralık'ta Nature Nanotechnology dergisinde yayınlanacak bir çalışmadan bahsedildi.

Nature Nanotechnology'deki araştırmaya göre nanoteknolojiye bakış açınızın kültürünüz ve dininiz tarafından belirlenme ihtimali var.

"Eğer inançlı iseniz, nanoteknolojiye olumsuz bakmanız kuvvetle muhtemel." diyor BBC.
Birkaç paragraf aşağıda ise
"Araştırmanın amacının, insanların değil ülkelerin dindarlığı ile ülkelerin nanoteknolojiye bakışı arasındaki ilişkiyi bulmak." - Pr. Dietram Scheufele

Araştırma sonuçları bilim adamlarının ve siyasetçilerin nanoteknolojinin kullanımını düzenleyecek kararlarında etkisi olabilirmiş.

12 Avrupa ülkesinin ve ABD'nin "dindarlık" seviyesi ve nanoteknolojiye bakışları belirlenmiş. Sonuç olarak, İrlanda ve İtalya gibi "dindarlık" seviyesi yüksek ülkelerin, nanoteknolojiyi kabullenmediği; Hollanda ve Belçika gibi daha az "dindar" olan ülkelerin ise kabullendiği ortaya çıkmış.

"Din sezgisel bir filtre görevi görüyor. Daha dindar insanlar bilgiye farklı bakıyor, din insanlara hayatlarında yol gösterici oluyor." - Pr. Dietram Scheufele

Araştırmada nanoteknolojiye en çok karşı çıkan ülke Amerika çıkmış. Nanoteknolojiyi en fazla kullanan ülke, hem de en fazla karşı çıkanlar arasındalar.

Araştırma ile ilgili birçok sorun var.

1) Nanoteknoloji nedir? Resmî bir tanımı olmayan bir teknoloji hakkında insanların ne düşündüğü nasıl bilebiliriz? Kimisi nanoteknoloji deyince daha faydalı malzemeler yapmak anlayabilir, kimisi de - BBC'nin haberine göre - nanoseviyede yaratık üretme. (nasıl olacaksa?) Bu iki tanıma bakınca, müslüman ya da hristiyan biri ilk tanıma itiraz etmez iken, ikinci tanıma karşı çıkacaktır.

2) Nanoteknolojiyi bilme oranı: Daha geçenlerde ABD'de çok az kişinin nanoteknoloji kelimesini duyduğu ortaya çıkmıştı. Nanoteknolojinin tanımı belli olsa bile, nanoteknoloji toplumda bilinmediği için, toplumun doğru bir görüş belirtmesini bekleyemeyiz. [Bunu araştırmayı yapan Dietram Scheufele de kendisi ile yapılan röportajda söylemiş. "ABD piyasada en fazla nanoürün bulunduran ülke, ama insanlar farkında değil. Medyada da nanoteknolojiye fazla ilgi yok."]

3) Bağıntı neden olmayı gerektirmez: Nanoteknolojiye bakış açısı ile dindarlık arasındaki ilişki; dindarlığın nanoteknolojiye bakış açısını belirlediği anlamına gelmez. Bu iddia şuna benziyor:

1950'ye göre atmosferdeki CO2 seviyesi ve suç işleme oranları artmış durumda. O zaman CO2 artışı, suçları da artırır.

Sonuç olarak, araştırmanın bir fayda getirmeyeceğini düşnüyorum. Belirsizliklerle ve zıtlıklarla dolu bir çalışma.

Kaynak: 1 , 2 , 3 , 4

 

Yukarı