Taşındım! Yeni adresim: http://nanoturkiye.net

18 Ekim 2008 Cumartesi

Nanoteknoloji Sözlüğü

Arkadaşlar, bu yazıda nanoteknoloji ile ilgili yazılarda sıkça kullanılan kelimeleri toparlamaya çalıştım. Bunu yapmamdaki amaç, konuyla fazla ilgisi olmayanlara kolaylık sağlamak.

Elbette bütün kelimeleri yazamadım. Bu sözlük sizlerin de katkıları ile büyüyecek. Anlamını bilmediğiniz kelimeleri yorum ya da e-posta yolu ile bildirin.

Ayrıca kavramlarla ilgili nanoteknoloji derslerine de göz atabilirsiniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Aşağıdan yukarıya imalat - Malzemenin en küçük birimi ile (nanoteknoloji için atomlar) son ürünü oluşturma.

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AKM) - Atomlar arasındaki kuvveti kullanarak sivri uçlarla yüzeyi tarayan ve yüzeyin topografik görüntüsünü oluşturan mikroskop. Taramalı Tünelleme Mikroskobunun aksine hem iletkenlerde, hem yalıtkanlar da kullanılabiliyor.


Bioaktif malzeme - Canlı doku ile etkileşebilen malzeme.

Biosensör - Biyolojik molekülleri (protein gibi) sezen sensör.

Buckyball - (bkz - Fulleren)


Çok Katmanlı Karbon Nanotüp - Birkaç atom kalınlığındaki karbon çarşafının dürülmüş hali.


Doping - Malzemeye yabancı atom ekleme işlemi.


Elektron Demet Litografyası - Elektron demetleri ile sübstrat yüzeyde nanoölçekte desen oluşturma işlemi.


Femtoteknoloji - Pikoteknolojiden sonra gelişmesi beklenen teknoloji. Maddede hadron, quark seviyesinde değişiklik yapma işlemi.

Fotolitografya - Fotonlara duyarlı yüzeylerde ışık ile desen oluşturma.

Fulleren- 60 karbon atomunun bir futbol topu gibi dizilmiş hali.


Grafen - Tek atom kalınlığındaki karbon yüzeyi.


Hidrofilik - Suyu seven, yani çeken, yüzeyler.

Hidrofobik - Sudan korkan, yani iten, yüzeyler.


in vitro - Cansız bir ortamda yapılan deney, mesela Petri kabında.

in vivo - Canlı bünyesinde yapılan deney.


Karbon nanotüp - Bir grafit çarşafının dürülmüş hali.

Kuantum noktacıkları - Kuantum özellik sergileyen nanokristaller.

Kuantum tünelleme - Klasik fiziğe göre geçilmesi mümkün olmayan bir durumdan geçebilmek. Atılan topun duvardan geçmesi gibi düşünülebilir.


Nano
- Milyarda bir.

Nanomalzeme - Yeni özelliklere sahip olabilen nanoseviyedeki malzemeler.

Nanometre - Metrenin milyarda biri.

Nanosensör - Nanoseviyedeki sensörler.

Nanoseviye - 1-100 nm arası boyutlar.

Nanoteknoloji - 1-100 nm arasındaki boyutlarda ortaya çıkan yeni özellikleri içeren malzeme ve yapılar oluşturma.

Nanotel - Nanoseviyede çapa sahip metal ya da yarıiletkenlerden yapılmış teller.

Nanotıp - Nanocihazlar kullanarak hastalık teşhisi ve tedavisi yapma.


Pikoteknoloji
- Nanoteknolojiden sonra gelişmesi beklenen teknoloji.


Taramalı Tünelleme Mikroskobu
(TTM) - atomlar arasında oluşan tünel akımını kullanarak sivri uç sayesinde yüzeyi tarayan ve yüzeyin topografik görüntüsünü oluşturan mikroskop. Sadece iletkenlerde kullanılabilir.

Tek Katmanlı Karbon Nanotüp (TKKN) - Grafinin dürülmüş hali.


Yukarıdan Aşağıya İmalat
- Büyük parçalardan kesme, kırma gibi işlemlerle daha küçük ürünler üretme. Heykeltraşın mermerden heykel yapması gibi.


Kaynak: 1 , 2 [Kitabın arkasındaki sözlük]

 

Yukarı