Taşındım! Yeni adresim: http://nanoturkiye.net

19 Ekim 2008 Pazar

ABD Enerji Bakanlığının Yeni Nanoüretim Projeleri

DABD Enerji bakanlığı 16 Nisan'da başlattığı "Enerji Üretiminde Nanoüretim" çağrısı dolayısıyla destekleyeceği 20 projeyi açıkladı.

Bu çağrının amacı üretim uygulamalarında karbon yoğunluğu azaltmak için nanoteknolojik yollarla ilgili ve 3-5 yıl içerisinde ticarileştirilebilecek projeler üretmek.

20 proje için DOE toplam 17 milyon $ harcayacak. Eğer imkan olursa 13 projeye daha destek verilecek.

1) Nano ve Mikro Ölçekte Özelliklere Sahip Yüzeylerin Üretimi İçin Gelişmiş Teknoloji Geliştirilmesi: (Idaho National Laboratory)—Birçok metal, polimer ve diğer yüzeylerin nanoseviyede yapılandırılması sonucu suyu itme özelliğinin kazandırılmasına yönelik seri üretim teknolojisi. (DOE desteği: $1,440,000; laboratuvarın kendisi: $360,000; süre: 36 ay)

2) Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Dayanıklılığını Sağlayan Çok Sert ve Sürtünme Katsayısı Düşük Nanokompozit Kaplamaların Yüksek Güçte Uyarı Magnetron Püskürtmesi İle Üretimi (Argonne National Laboratory)—Araştırmacılar endüstride yüksek güçte uyarı magnetron püskürtmesinin verimliliğini araştıracaklar. Amaç nanokompozit kaplamalarla sübstratları arasında tabakalaşmayı ve çatlamayı önlemek için maksimum yapıştırma seviyesine ulaşma. (DOE desteği: $200,000; laboratuvarın kendisi: $0; süre: 12 ay)

3) Yakıt Pili Elektrodları İçin Metal Katalizörler (Savannah River National Laboratory)—Dağınık platinyumun yakıt pili elektrotları için katalizör olup olmayacağına bakılacak. (DOE desteği: $250,000; laboratuvarın kendisi: $0; süre: 12 ay)

4) Hidrojen ve Aşınmaya Dayanıklı Nanolaminat Kaplamalar (Pacific Northwest National Laboratory)—Hidrojenle uyumlu ve düşük sürtünme katsayısına sahip çok sert nanotabakalı kaplamalar ile hidrojen pillerinin uygulama alanlarının artırılması. (DOE desteği: $197,464; laboratuvarın kendisi: $0; süre: 12 ay)

5) Kuantum Noktacıklarının Büyük Ölçekte Nanofermantasyonu (Oak Ridge National Laboratory)—Nanofermantasyon sırasında, nanomalzemelerin bakteriler vasıtası ile kontrollü üretilmesi, parçacık boyutları kimyasal kontrol ajanları ile kontrol edilebiliyor. Bu teknoloji kuantum noktaları için birçok aday malzeme geliştirilecek. (DOE desteği: $250,000; laboratuvarın kendisi: $0; süre: 12 ay)

6) Ham Nanoyapılı Katalizörler İçin Mikrodalga ve Demet Aktiviteleri (Oak Ridge National Laboratory)—Oak Ridge araştırmacıları ağır ham petrolde kullanılan katalizörlerin performansını artırmak için nanoyapılı katalizörlerin mikrodalga ile aktifleştirmenin taslağını hazırlayacaklar. (DOE desteği: $300,000; laboratuvarın kendisi: $0; süre: 12 ay)

7) Nanoseviye Elektrodepozisyonla Yüksek Seçicilikte Katalizör Üretimi (Argonne National Laboratory)—Araştırmacılar kimyasal reaksiyonlarda moleküler seviyede daha iyi bir kontrol sağlamak için yüksek seçiciliğe sahip katalizörler geliştirecekler. (DOE desteği: $300,000; laboratuvarın kendisi: $0; süre: 12 ay)

8) Endüstriyel ve Araç Uygulamaları İçin Nanoseviyede Faz Kompozitlerinin İşlenmesi (Oak Ridge National Laboratory)—Nanoseviyede işlenmiş faz kompozitli bileşenlere sahip, aşınma ve paslanmaya dayanıklı endüstriyel uygulamalar, hafif araç frenleri, düşük maliyetli yüksek performanslı vücut ve araç zırhı (DOE desteği: $200,000; laboratuvarın kendisi: $0; süre: 12 months)

9) Plazma Ark Lambaları Kullanarak Nanoyapılı Malzeme Üretimi (Oak Ridge National Laboratory)—Yüksek yoğunlukta plazma lamba teknolojisi kullanılarak, nanomalzemelerin özellikleri araştırılacak; özellikle LED uygulamalarında kullanılan çinko oksit. (DOE desteği: $180,000; laboratuvarın kendisi: $0; süre: 12 ay)

10) Hızlandırılmış Nanoyapılı Katalizörler (Argonne National Laboratory)—Yeni katalizör geliştirme, değerlendirme, ve uygulamak için yeni nanoüretim yöntemleri. Pilot olarak petrol rafinerisinde kullanılan hidrobitirici katalizörler üretilecek. (DOE desteği: $800,000; laboratuvarın kendisi: $250,000; süre: 24 ay)

11) Demir Tabanlı Camsı Tozlardan Üretilen Aşınmaya Dayanıklı Nanokompozit Kaplamalar (Oak Ridge National Laboratory)—Nanoboyutlu karmaşık metal bor karbitler, metal matriks kaplamaya eklenecek ve demir tabanlı sübstratın aşınmaya olan direnci ölçülecek. (DOE share: $960,000; laboratuvarın kendisi: $240,000; süre: 36 ay)

12) Endüstrideki Soğutma İşlemleri İçin Nanosıvı Geliştirilmesi, Karakterizasyonu, Üretimi ve Denenmesi (Argonne National Laboratory)—Soğutma işlemi için su tabanlı nanosıvıların geliştirilmesi. En yüksek ısıl iletkenliğe ve ısı aktarım katsayısına sahip nanosıvı seçilecek. (DOE desteği: $1,000,000; laboratuvarın kendisi: $250,000; süre: 36 ay)

13) Gaz Türbinlerinde Erozyona Dayanıklı Enerji Verimliliğini Artıran Nanokaplamalar (National Energy Technology Laboratory)—Erozyona dayanıklı nanokaplamalar ticari uçaklarda ve endüsriyel gaz-türbin uygulamalarında denenecek. Uçak türbinlerindeki erozyon düşüşü motorun yakıt performansını artıracak, böylece yakıt kullanımı azalacak, çevreye verilen zarar düşecek. (DOE desteği: $267,715; laboratuvarın kendisi: $274,860; süre: 12 ay)

14) Enerji Verimini Artırma ve Gaz Salınımı Azaltmak İçin Büyük Ölçekte Nanoparçacık Tabanlı Yağlama Katkı Maddesi Üretimi (Argonne National Laboratory)—Argonne araştırmacıları nanoparçacıklarla endüstri ve ulaşımda sürtünmeyi ve aşınmayı azaltıcı yağlama katkı maddesi geliştirecek. Enerji verimliliği, uzun süre kullanma, çevre etkileri uygulamanın olumlu yanları (DOE desteği: $2,000,000; laboratuvarın kendisi: $500,000; süre: 36 ay)

15) Fotovoltaik Malzeme Üretimi İçin Mikrokanallı Nanomalzeme Biriktirme Yöntemi (Pacific Northwest National Laboratory)—Süperkritik sıvılar kullanarak birçok alan için nanomalzeme biriktirme yöntemleri geliştirilecek. (DOE desteği: $1,971,800; laboratuvarın kendisi: $527,380; süre: 36 ay)

16) Dizel Motorlarında Salınım Düzenlemesi İçin Nanokatalizörler (Oak Ridge National Laboratory)—Dayanıklı zeolit nanokatalizörleri ile dizel motorlarının gaz salınımı düzenlenecek, böylece dizel motorları kanunlara uygun hale getirilecek. (DOE desteği: $1,200,000; laboratuvarın kendisi: $300,000; süre: 36 ay)

17) Biorafineri İçin Nanoparçacıklar (Ames Laboratory)—Nanoparçacıklar sayesinde biodizel üretimi için trigliserid, doğal yağ, yağ asidi gibi malzemelerin verimli elde edilmesi. (DOE desteği: $885,000; laboratuvarın kendisi: $232,224; süre: 36 ay)

18) Enerji tasarrufu İçin Nanoyapılı Süperhidrofobik Kaplamalar (Oak Ridge National Laboratory)—(DOE desteği: $1,995,000; laboratuvarın kendisi: $600,000; süre: 36 ay)

19) Enerji Depolanması ve Su Temizliği İçin Kendiliğinden Oluşmuş Nanoyapılı Karbon (Oak Ridge National Laboratory)—Nanoyapılı karbon malzemelerini üretmek için güvenilir bir üretim süreci geliştirilecek. Çalışmanın asıl amacı nanomalzemelerin laboratuvardan ticari üretime geçirilmesi. (DOE desteği: $1,689,894; laboratuvarın kendisi: $480,000; süre: 36 ay)

20) Matkap Uçları İçin Ultrasert Kararlı Polikristal (TSP) Elmas/Silikon Karbit Nanokompozitler (Los Alamos National Laboratory)—Elmasın termomekanik özellikleri nanosentez işlemi ile artırılacak, elmas/silikon karbit nanokompozitler oluşacak. (DOE desteği: $1,200,000; laboratuvarın kendisi: $300,000; süre: 36 ay)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Evet arkadaşlar, projeler bunlar. Projeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangileri ilginizi çekti?

Benim ilgimi çekenler 5 (nanofermantasyon) , 8, 12, 14, 17 (biorafineri). Bu projeleri daha detaylı araştırmayı düşünüyorum.

Bu projelerle ilgili gelişmeleri Nano Türkiye'de aktaracağım inşaallah.

Kaynak: 1

 

Yukarı