Taşındım! Yeni adresim: http://nanoturkiye.net

15 Mart 2008 Cumartesi

Nefesle Alınan Verem Aşışı

Yaygın olarak kullanılan verem aşışının ağızdan akciğerlere direk buhar olarak verilen yeni aerosol versiyonu, denek hayvanlarda geleneksel aşıdan daha fazla etki gösterdi. Bu gelişme bu hafta Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayınlandı.

Yılda 9 milyon kişi vereme yakalanmakta, bunlardan 2 milyonu ölmektedir.

Harvard Üniversitesi ve bir başka kar amacı gütmeyen MEND adlı şirketle beraber geliştirilen bu yeni aerosol aşışı düşük ücretli, iğnesiz, kararlı verem tedavisini oda sıcaklığında gerçekleştirebilir.

İlaç nanoparçacık teknolojisini kullanıyor ve etkisini aerosol teslimi ile gösteriyor. İlaç hayvanlara karşı testi başarı ile geçerse yöntem diğer hastalıklar için de denenecek.

Testlerde kullanılan vereme karşı çok hassas olan hintdomuzu. Aerosol aşısı ile tedavi gören hintdomuzlarında akciğer ve dalakta yüzde 1'den az bir yerde hastalığın etkisi gözlendi. Normal aşı yönteminde ise hastalık kendini akciğerlerde %5, dalakta %10 oranında gösterdi.

Aşının üretilme yöntemi süttozu üretimine benziyor. Sıvı haldeki aşı, bir gaz içerisinden geçiriliyor, mesela nitrojen, ve toz haline geliyor. Bu şekildeki aşıların, şimdikiler gibi soğuk bir ortamda saklanmasına gerek yoktur. Çok rahat bir şekilde aşılar her yere ulaştırılabilir. Bir de, şimdiki aşılar kullanılmadan önce suya ihtiyaç duymaktadır, bu işlem de yukarıdaki yöntemle kaldırılabilir.

Kaynak: 1 , 2

 

Yukarı